4 thg 12, 2010

Văn Thịnh Tặng Dương Hướng

 Tặng “Ông Bến Không Chồng
Bên Bến không chồng
ta thương Người đàn bà trên bãi tắm
Bao ngày qua chị thả Gót son
Dưới chín tầng trời thao thiết
Chờ Bóng đêm Mặt trời
Chờ một bình minh
Chờ hi vọng
Nhưng Trần gian đời người hư thực
Cuộc trần ai vinh - nhục song hành
Bến không chồng ngàn năm hoang lạnh
Và bóng Người đàn bà trên bãi tắm hư không
Văn Thịnh
P/S: Mạn phép ghép vần tặng nhà văn Dương Hướng.
Những chữ in nghiêng là tên tác phẩm của Dương Hướng
 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Phải là thả gót sen mới tuyệt!