25 thg 11, 2011

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TRUYỆN NGẮN HAY


Nhà văn Dương Hướng và nhà báo Ngô Mai Phong đang tiến hành tuyển chọn những truyện ngắn hay của các tác giả trẻ trong cả nước (ở độ tuổi sinh 1975 đến 1995). Nội dung của tác phẩm được tuyển chọn phản ánh mọi mặt đời sống xã hội Việt Nam đương đại. Chúng tôi thực hiện việc này với mục đích chọn được ở các bạn trẻ những tác phẩm hay một cách vô tư theo góc nhìn riêng của mình chỉ với tiêu chí duy nhất là hay. Những tác phẩm được tuyển chọn, tác giả được trả nhuận bút xứng đáng và một ấn phẩm trong đó có tác phẩm của bạn. Bạn hãy viết cảm nghĩ về sự nghiệp sáng tác của bạn (không quá 60 từ) gửi kèm theo ảnh chân dung của bạn khổ 4x6. Mối bạn có thể gửi từ 1-3 tác phẩm để chọn lấy 1 tác phẩm hay nhất. Tác phẩm xin gửi theo địa chỉ Mail: duonghuongqn@gmail.com hoặc thienluong07@gmail.com
Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày thông báo 26/11/2011
 Rất mong được sự hưởng ứng của các bạn viết xa gần.
  
  

Không có nhận xét nào: