14 thg 1, 2012

Chi hội nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh


Ngày 13/1/2012 chi hội nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh đã tổ chức tổng kết công tác năm 2011- Ra mắt tập thơ chon lọc của các nhà văn hội viên của chi hội- chào mừng ngày thơ quốc tế lần thứ nhất tại Quảng Ninh- Nhà văn Lê Toán (hội viên mới) ra mắt chi hội. 11h mở tiệc tất niên tại nhà hàng  Xóm Vắng.
Các hội viên chi hội nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh


Nhà văn Dương Hướng tặng hoa nhà văn Lê Toán


Nhà Thơ Mai phương tặng hoa nhà thơ Trần Tâm

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc cài huy hiệu nhà văn cho nhà văn Lê Toán

Không có nhận xét nào: